Search
  • VNT

Kom ihåg att kolla din e-post!

Det andra medlemsbreve den här våren är utskickat, kolla in vad som är på kommande!

Fakturan för medlemsavgiften har även sänts till din e-post.

Vi vill gärna veta vad du skulle vilja gör på hösten, berätta vad du skulle vilja ha för kurs eller workshop


gif

3 views0 comments

Recent Posts

See All